golgotaszeged

facebooktwitterYoutube-logo

Az evangéliumot hirdetem nektek…, hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bûneinkért az írások szerint. Eltemették, és - ugyancsak az írások szerint- feltámadt a harmadik napon. (1 Korinthusiakhoz 15:1-4)

Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet; (1 Mózes 1:1)

és megteremtette Isten az embert …férfivá és nõvé teremtette õket. (1 Mózes 1:27)

Ezt parancsolta az Úristen az embernek: "A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, bizony meghalsz." (1 Mózes 2:16-17)

Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz: szakított a gyümölcsébõl, evett, majd adott a vele lévõ férjének is és õ is evett. (1 Mózes 3:6)

Ahogyan tehát egy ember által jött a bûn a világba, és a a bûn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett (Rómaiakhoz 5:12, Rómaiakhoz 3:23)

és a bûn zsoldja a halál. (Rómaiakhoz 6:23)

És ezek elmennek az örök büntetésre. (Máté evangéliuma 25:46)

De úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, (János evangéliuma 3:16)

és Õ a bûneinket maga vitte fel testében a fára, (1 Péter 2:24)

hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János evangéliuma 3:16)

"Mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek?" (Ap. Cselekedetei 16:30)

Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. (Márk evangéliuma 16:16)

Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta õt a halálból, akkor üdvözülsz. (Rómaiakhoz 10:9)

És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embernek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. (Ap. Cselekedetei 4:12)

Ma ha az Õ hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. (Zsidókhoz 3:15)

Elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik; (Zsidókhoz 9:27)

és félelmetes dolog az élõ Isten kezébe esni. (Zsidókhoz 10:31)

Mert õ megemésztõ tûz. (Zsidókhoz 12:29)

Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van, (Ézsiás 55:6)

mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. (Rómaiakhoz 10:13)